2 CORES-LIGHT POLYVINYL CHLORIDE SHEATHED CORD

60227 IEC 52 แบน VKF 300 / 300 V 70 c (VKF)

ขนาด/Size ,Baht/Meter
 • ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท สายไฟ ยูไนเต็ด ประเทศไทย

  เบอร์โทรศัพท์ : 034-8772358

  เบอร์โทรศัพท์ : 063-2651338

  FACEBOOK : สายไฟฟ้า ยูไนเต็ด ประเทศไทย

  EMAIL : sales.unitedcable@gmail.com

  สำนักงาน

  บริษัท สายไฟฟ้า ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) จำกัด
  เลขที่ 168 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองมะเดื่อ
  อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110